Strategische samenwerking ForFarmers Nederland en Baks

Borculo, 28 november 2017
Strategische samenwerking ForFarmers Nederland en Baks

Met ingang van 1 februari 2018 starten ForFarmers Nederland en Baks een strategische
samenwerking op het gebied van vochtrijke voedermiddelen voor de varkenshouderij.
Hiertoe hebben beide partijen vandaag een overeenkomst getekend. Deze samenwerking
betekent dat ForFarmers Nederland de verkoopactiviteiten van deze producten (met
name wei producten), en daarmee de betreffende klantenportefeuille, van Baks Agri
Foods BV overneemt. Hierdoor wordt het marktaandeel van ForFarmers Nederland in
dit duurzame segment substantieel vergroot. Baks Logistiek BV neemt daarentegen
de logistieke activiteiten (inclusief bijbehorend wagenpark en chauffeurs) voor deze
productstroom van ForFarmers Nederland over.

Voor zowel ForFarmers als Baks past de samenwerking in hun beider strategische visie om de
keten continu efficiënter te maken. Door strategisch samen te werken kunnen beide bedrijven
zich nóg meer richten op hun eigen kernactiviteit. Voor ForFarmers is dat groeien in de
Total Feed-business en voor Baks is dat groeien in de logistiek van vloeibare
voedingsmiddelen voor mens en dier. Jan Potijk, Directeur ForFarmers Nederland: ‘Dit is een
mooi voorbeeld van hoe partijen de waardeketen voor zowel klant als voor beide betrokken
partijen kunnen versterken. Deze samenwerking past helemaal in onze strategie Horizon 2020
waarin wij nadrukkelijk zoeken naar strategische samenwerkingen om win-win situaties te
creëren’.

Wat betekent de samenwerking?
Het doel van deze samenwerking is de verkoop én de logistiek van deze productstroom
efficiënter te organiseren, waardoor het serviceniveau voor zowel leveranciers als afnemers
van vochtrijke voedermiddelen (met name wei producten) ook naar de toekomst toe
gewaarborgd is. Beide partijen gaan deze strategische samenwerking in eerste instantie aan voor
een periode van drie jaar, met de intentie om dit voor onbepaalde tijd te verlengen.

Concreet betekent het dat vanaf 1 februari 2018 ca. 160.000 ton vochtrijke voedermiddelen
naar de varkenshouderij (met name wei producten) van Baks Agri Foods BV via de verkooporganisatie
van ForFarmers Nederland gaat lopen. De verkoop van Vitagos en overige
vochtrijke voedermiddelen van Baks Agri Foods blijft buiten de strategische samenwerking.
Baks Logistiek BV neemt de logistieke activiteiten voor deze productenstroom van ForFarmers
Nederland over. Dit betekent dat de chauffeurs van FF Logistics (dochteronderneming van
ForFarmers Nederland) die op dit moment de stroom vloeibare voeders vervoeren, vanaf
bovengenoemde datum in dienst komen van Baks Logistiek BV. Baks Logistiek BV neemt
ook de zes tankopleggers en trucks van FF Logistics over. Betrokken medewerkers van
FF Logistics zijn hierover inmiddels geïnformeerd.